Προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και αποθήκευσης για το κύπελλο περιόδου.