Βιωσιμότητα και ο εξοπλισμός άσκησης: Επιλογές με περιβαλλοντική συνείδηση